Bestelling “Walking in Belgium 2024”

Bestellen kan door overschrijven van 8 euro op het clubrekeningnummer BE87 0019 3521 7694 met vermelding van je naam en “Wandelboek” als mededeling