Onze sponsors

Wij zijn op zoek naar KMO’s, bankfilialen, verzekeraars, particulieren, … met een warm hart voor de wandelsport die ons een financiëel ruggensteuntje willen geven in de uitbouw van onze vereniging.
Interesse? Neem dan contact op met onze voorzitter, secretaris of penningmeester.
Van harte dank bij voorbaat.