Evenementenkalender

Lockdown light!

De voorbije maanden boden we als club 17 opeenvolgende weekend-wandelingen aan. De bij wijlen grote opkomst gaf aan dat dit initiatief duidelijk in de smaak viel bij onze leden. Aan elk mooi liedje komt er spijtig genoeg een einde. Laat ons hopen … tijdelijk. De steeds verslechterde coronacijfers noopten de verschillende regeringen om strengere maatregelen te nemen zodat onze medische sector wel zal moeten pompen maar hopelijk niet verzuipen. Deze nieuwe maatregelen hebben natuurlijk ook gevolgen voor de organisatie van wandelingen.

Hierna volgt de nieuwe regeling die alvast tot eind november geldt en waarbij verlenging volledig afhangt van de evolutie van de coronacijfers en vooral dan van de cijfers van de ziekenhuisopnames. Deze maatregelen gaan officieel pas in op vrijdagavond 30 oktober; maar wij adviseren om deze zaken onmiddellijk toe te passen.

  • Alle officieel georganiseerde wandeltochten worden voor onbepaalde duur afgelast.
  • Recreatieve wandelactiviteiten (zoals wandeluurtjes, groepstrainingen, … ) uitgaand van onze wandelclub zijn verboden.
  • Wandelen in groep is beperkt tot max. 4 personen ( = aantal vaste contacten dat je volgens Ministrieel Besluit mag hebben gedurende periodes van 2 weken en de 4 geldt ook als norm voor het samenscholingsverbod). Tijdens het wandelen dient de afstandsregel van 1.5 m ten alle tijde gerespecteerd.
  • Permanente COVID-parcoursen blijven toegestaan (zie wandelblog). Hier is iedere vorm van catering, sampling onderweg en afstempeling van wandelboekjes verboden.

Alles na te lezen op https://www.wandelsportvlaanderen.be/

We raden je dus aan om te blijven wandelen met personen uit je bubbel of met groepje van max 4 personen, dan wel rekening houdend met de coronaregels (afstand 1,5 m, mondmasker, …).

Hopelijk zien we mekaar nog terug voor de feestdagen. Voor vragen, voorstellen, parcours, enz. kan je ons steeds contacten.

Datum Event

21 augustus 2020

Zondagwandeling Heindonk